Ultrases akym ölçegleri

20+ ýyllyk önümçilik tejribesi
 • Lanry hakda

biz hakda

hoş geldiňiz

Lanry, gözleg we önümçiligi, marketingi we hyzmaty birleşdirýän suwuk akym hasaplaýjylaryny öndüriji.Ösen önüm dizaýn mümkinçilikleri we baýlyk meýdanlaryny ulanmak tejribesi bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri akym gurallaryny öndürmek bilen meşgullanýan, ýokary derejeli ulgam çözgütleriniň öňe sürülmegine we täzelenmegine ygrarly.Biz diňe bir ýokary hilli önümler bilen çäklenmän, müşderilere hünär bilimleri we ýerdäki baý tejribe bilen bilelikde müşderiniň talaplaryna we ýerdäki amaly şertlerine esaslanýan çözgütleriň doly toplumyny hödürleýäris.

Koprak oka

Senagat pudagy

Hyzmat edýän pudaklarymyz
 • Suw we galyndy suw

  Ultrases akymynyň adaty ulanylyşy esasan gyzgyn suwy, sowadyjy suwy, göçme suwy, deňiz suwuny, derýa suwuny, ekt.Akymyň meýdanynyň tizligini, çuňlugyny ölçemek üçin tranzit-wagt ýörelgesini, Doppler ýörelgesini ulanyň.
 • Gidrologiýa we suw tygşytlylygy

  Flowmetr, derýalarda, akymlarda, açyk kanallarda we turbalarda akýan suwuň tizligini, çuňlugyny we temperaturasyny ölçemek üçin ulanylýar.Companoldaş kalkulýator bilen ulanylanda, akym tizligi we jemi akym hem hasaplanyp bilner.
 • Iýmit we içgi

  Iýmit, içgi we derman önümleri adatça sanitariýa ölçeg enjamlaryny talap edýär.Pressureöne basyşyň nol peselmegi, syzmak howpy bolmazlygy we hiç hili ýapylmazdan gurulmagy üçin gysga wagtlaýyn ultrases ses ölçeýjisi ideal önümdir.
 • Nebit we himiýa

  Nebit we himiýa meýdançalarynda iş şertleri gaty talap edýär, olaryň käbiri ýangyjy, zäherli ýa-da gaty poslaýjy.Mundan başga-da, aşa temperatura diapazonlaryna duş gelmek bolýar.Bu şertde gysgyçly ultrases ses akymlary çozup bolmaýan akym ölçegidir, artykmaçlygy has aýdyňdyr.
 • Energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak

  Gurluşyk energiýa netijeliligi, HVAC ulgamynyň netijeli işlemegini üpjün etmek üçin giňden ulanylýar.Adatça, gysgyçly ultrases ses ölçeýjisi, ultrases suw hasaplaýjy we BTU metr ulanylýar.Dogry akym ölçeýjisini ulanmak, binanyňyzyň energiýa sarp edilişini azaltmaga kömek edýär.
 • Kuwwat

  Iň gowy görülýän usul, gazana girýän suw akymyny, ýylylyk energiýa gazanynyň iýmit suwuny ölçemek üçin gysgyçly ultrases ses hasaplaýjylarydyr.Bu tehnologiýanyň artykmaçlyklary, turbany kesmezden invaziv däl bolmagydyr.
Koprak oka
 • ce1
 • ce2
 • ce3
 • ce4

Habaryňyzy bize iberiň: